Visualisatie Maurice Mentjens

Collectiepresentatie

Vernieuwde collectiepresentatie 'De kringloop van het leven'

Museum W heeft een prachtige collectie die het, alleen al vanwege de intrinsieke waarde, verdient om goed bewaard en beheerd te worden, zodat deze voor het nageslacht behouden blijft. Maar natuurlijk willen we de collectie en alle bijbehorende verhalen ook graag delen met onze bezoekers. Daarom wordt er op dit moment achter de schermen hard gewerkt aan een geheel vernieuwde collectiepresentatie. 

KRINGLOOP VAN HET LEVEN

In het vernieuwde museum biedt Museum W de bezoeker de gelegenheid om een route af te leggen langs de ‘kringloop van het leven’. Dit is een cultuurhistorische reis langs de belangrijkste levensthema’s waarmee ieder mens, ongeacht wie hij/zij is of waar hij/zij vandaan komt, mee te maken heeft of krijgt. Per thema worden verschillende collectiestukken getoond die het thema toelichten, ondersteunen en/of verder uitwerken. De verschillende deelcollecties leveren ‘het materiaal’ waarmee spannende combinaties ontstaan. 
Naast het bieden van inzicht en perspectief, vormt een reflectieve insteek een belangrijk aspect van de collectiepresentatie. Museum W heeft geen antwoorden, maar vraagt je wel – als je dit wilt – te reflecteren op je eigen mening, idee en positie naar aanleiding van de levensthema’s.
Thema’s die onder meer aan bod zullen komen zijn 'Ik', 'Familie & Gezin', 'Verhalen', 'Helden & Heiligen', 'Feest' en 'Lijden & Dood'.

Visualisatie Maurice Mentjens

Visualisatie Maurice Mentjens

ONLINE: DE VIJFDE MUUR

We richten onze blik overigens niet alleen op het museum ín het gebouw aan de Markt/Meikoel. Museum W ziet online aanwezigheid als een waardevolle manier om zich met jou te verhouden, naast het presenteren op een fysieke plek. De online presentaties zou je de ‘vijfde muur’ van het museum kunnen noemen. Dus gaan we, via de website van het museum, verhalen en objecten uit de collectie beschikbaar maken:

  • Door het online toegankelijk maken van de collectie via een database. Een proces overigens waar – gezien de grote hoeveelheid objecten – veel tijd voor nodig is. Aan de ontsluiting zal stapsgewijs en gestaag worden doorgewerkt, waarbij de belangrijkste collectiestukken vanzelfsprekend het eerste digitaal gepubliceerd zullen worden.
  • Door af en toe kleine online ‘tentoonstellingen’ te maken, waarbij we werk uit de collectie in de spotlight zetten. De eerste hiervan kun je inmiddels zien: REPRISE ONLINE 1, INSTANT MAGIE, FRAGIEL en JAN TULLEMANS ZELFPORTRETTEN.
  • Door het in de toekomst presenteren van (vooralsnog) twee thema’s die niet in het museumgebouw, maar online te zien zullen zijn 'Samenlevingsvormen' en 'Objecten in de Tijd'.