Arte Colder

Arte Colder, Transcender III

“Arte Colder houdt zich intensief bezig met sociale verstandhoudingen zoals de bestaande norm, de geaccepteerde variaties daarop en de veroordeelde afwijkingen daarvan.”
In zijn kleurrijke collages verbeeldt Arte Colder actuele thema’s zoals genderdiversiteit en de zoektocht naar een eigen identiteit. Hij bewerkt en combineert foto's van transgenders in diverse fases van hun transitie tot een nieuwe, gelaagde afbeelding. Een verbinding tussen het vrouwelijke en het mannelijke, die de sociaal vastgestelde grenzen ontstijgt.
We herkennen zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, maar het totaal laat zich niet goed ontleden en ordenen. Het draait niet langer om eenduidigheid in dit ‘vloeibare mensbeeld’. Misschien zijn de werken van Colder zelf ook ‘transgender’, ongemakkelijk onduidelijk voor wie alles graag in een hokje stopt.

In eerste instantie werkte Colder die ‘vloeibare geaardheid’ minutieus uit met potlood en ballpoint op papier. In iedere tekening zitten vele uren precies en geconcentreerd werk. Vervolgens stapte hij over op een nieuwe techniek: hij print de samengestelde beelden en bewerkt deze vervolgens met de hand. Een combinatie dus van digitale, ambachtelijke en grafische technieken.
Met als uitgangspunt de vermeende duidelijkheid van het mannelijke en het vrouwelijke, speelt Arte Colder met de ongrijpbare mensen die zich bewegen op het snijvlak daartussen, de LHTB-ers.

De titel van het werk bevat overigens geen typefout, maar is een door Colder samengesteld woord dat transgender en transcend (overstijgen) in zich verenigt.

Arte Colder, Transcender III

Arte Colder (Enschede, 1985)
Transcender III 2019
HQ print collage, gouache en inkt op houten paneel, 90 x 60 cm
verwerving: aankoop 2019
inventarisnummer: 17409