Privacystatement

Museum W maakt onderdeel uit van de afdeling OCSW van de Gemeente Weert en derhalve ligt de verantwoordelijkheid voor een juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens bij de Gemeente Weert. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. (klik om pdf-bestand te zien) Dit is de basis voor deze privacyverklaring.

Museum W verwerkt persoonsgegevens omdat je deze gegevens aan ons verstrekt om informatie van ons te ontvangen. We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel, of wettelijk is verplicht. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam (voor- en achternaam)
  • Geslacht
  • Contactgegevens (e-mailadres)

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • (Telefonisch) contact
  • Verzenden van nieuws(brieven)
  • Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website (via cookies)

Museum W deelt de persoonsgegevens met verwerkers, omdat het museum bijvoorbeeld een derde partij heeft ingeschakeld voor een dienst zoals de e-mailmarketing. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die je aan Museum W hebt verstrekt. Je kunt deze inzien. Als ze niet juist zijn of onvolledig, kun je vragen ze te corrigeren of te verwijderen.
Kijk op deze pagina voor meer informatie over de privacyrechten conform de richtlijnen van Gemeente Weert.
Het indienen van een verzoek om persoonsgegevens in te zien of te verwijderen, kun je mailen naar: communicatiemuseumw@weert.nl.