Beeld van Studio Job in collectiepresentatie

Door de tentoonstelling FOREVER ENDEAVOUR van Job Smeets in Museum W en het nieuwe kunstwerk ‘On the Shoulders of Giants’ heeft het museum besloten om een kunstwerk van Studio Job aan te kopen voor de collectie. Het gaat om “The Count of Horn”, een recent werk dat dit jaar (2022) is gemaakt.

In de collectie van het museum is hierdoor permanent een beeld van Studio Job/Job Smeets te zien. Job Smeets werkt als kunstenaar/designer op internationaal niveau en heeft een duidelijke relatie met Weert.

Hoofd van Philips, graaf van Horn

Het bronzen hoofd met licht achter de handbeschilderde glazen ogen verbeeldt Philips van Montmorency. De graaf van Horn, krijgsheer en staatsman in de Habsburgse Nederlanden gedurende de aanloop tot de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Als heer van Weert bewoonde hij, samen met zijn vrouw Walburgis van de Nieuwenaar en zijn moeder Anna van Egmond, het 15e eeuwse kasteel van Weert. Op 5 juni 1568 werd hij, op bevel van Koning Philips II van Spanje, samen met graaf van Egmond onthoofd op de Grote Markt te Brussel. Philips van Montmorency is een belangrijk figuur in de geschiedenis van Weert en de Nederlanden. Vandaar ook dat Job Smeets hem laat figureren als een van de vier dragers in het beeld ‘On the Shoulders of Giants’, dat Studio Job in opdracht van de gemeente Weert realiseerde als herinnering aan de industrialisatie van Weert langs de Zuid Willemsvaart.

The Count of Horn: Jobs vertaling van een Weerter Held

Het beeld is gebaseerd op het hoofd van Philips, een van de vier draagbeelden van het grote kunstwerk aan de Werthaboulevard. Het is een tweede gietsel dat helemaal glad is gepolijst en functioneert als lamp. Het werk was in de expositie te zien en werd eerder al tijdelijk uitgeleend aan de Paterskerk in Weert.

Het is een prachtige aankoop voor Museum W, die het verhaal van Philips van Montmorency in de collectie versterkt en aanhaakt bij het thema Macht en het thema Helden.

Door de aankoop ontstaat er een blijvende link tussen Job Smeets, het monument “On the Shoulders of Giants” in de buitenruimte van Weert en Museum W en haar collectie.