DWB Oostenwind

Verwacht: DAT WAT BLIJFT I Zuid-Willemsvaart

Op dit moment is de organisatie van het eerste participatieproject buiten de muren van Museum W al druk aan de gang. Weert wordt onderdeel van Dat Wat Blijft, een meerjarig kunstproject van beeldend kunstenaar Monique Broekman dat de gehele Zuid-Willemsvaart 'afzakt' met een binnenvaartschip. Van Den Bosch via Veghel en Weert naar Maastricht en Luik. Samen met bewoners, ondernemers en instellingen worden diverse activiteiten en kleine exposities op het schip georganiseerd.

Een varende expositie op een binnenvaartschip
Monique Broekman woont zelf aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Het kanaal en zijn schat aan grote en kleine verhalen maakten haar nieuwsgierig. Zo nieuwsgierig zelfs dat ze het tot het onderwerp van een kunstproject maakt. Tijdens het project verzamelt ze bij haar ‘kanaalburen’ vele bijzondere en persoonlijke verhalen en objecten over het kanaal en laat deze door video’s, schilderijen en objecten tot leven komen. In juni 2022 legt het schip aan in Weert, aan de Zuid-Willemsvaart.  

 • Woon of werk je aan de Zuid-Willemsvaart in Brabant, Limburg of België? Of deed je dat in het verleden? Dan heb je vast een onvergetelijk verhaal over het kanaal.
 • Doe mee aan dit bijzonder kunstproject Dat Wat Blijft. Je bijdrage is van harte welkom en wordt onderdeel van een reizende tentoonstelling op het binnenvaartschip De Oostenwind.
 • Vertel het door…. Samen bouwen we aan een nieuwe, persoonlijke geschiedenis van het 122 km lange kanaal. 

De kanaalkast

In juni is in het Bibliocenter in Weert de ‘Dat Wat Blijft-kanaalkast’ te zien geweest. Een bijzondere kast met filmpjes en objecten die verbonden zijn aan het kanaal. Hoewel de kast op dit moment niet meer in Weert is, kun je nog steeds jouw onvergetelijke verhaal, lied of gedicht – persoonlijk of historisch – over de Zuid-Willemsvaart met ons delen. Dat kun je doen aan de hand van een foto, een object of een herinnering.Mail je verhaal naar: info@puckworks.nl.

Alle inzendingen worden in juni 2022 geëxposeerd op het binnenvaartschip wanneer dat in Weert aangemeerd ligt. Een aantal verhalen wordt zelfs verfilmd. De inzenders van deze verhalen krijgen een persoonlijk kunstwerk van Monique Broekman cadeau!VerwachT

herfst 2021 tot lente 2022

 • workshops borduren. Borduren is weer überhip en vele kunstenaars houden zich ermee bezig. Bij deze workshops staat het nieuwe borduren over historische foto's van het Zuid-Willemskanaal centraal.
 • inbrengen verhalen en objecten; realisatie filmportretten van geselecteerde verhalen.
 • realisatie onderwaterfilm Zuid-Willemskanaal Weert door een Weerter

juni 2022

 • samen met een groep geïnteresseerde vrijwilligers net als vroeger het schip De Oostenwind naar de plek van bestemming te trekken langs het kanaal. En - na afloop van de expositieperiode in Weert - het helpen keren en terug jagen van het schip.
 • voorstelling synchroon zwemmen in het kanaal.
 • maaltijd met kanaalburen op het binnenvaarschip.
 • workshops oude scheepsambachten aan boord, zoals touwslaan en klinknagels slaan; een superleuke activiteit voor kids.
 • optreden kanaaldichter en lezing erfgoedexpert over het kanaal in Weert.
 • de expositie op het binnenvaartschip zelf natuurlijk. Met de verzamelde verhalen, objecten en filmportretten. Een geluidswerk – een ode aan de gravers van het kanaal – klinkt door de ruimte en er is een film met unieke lokale onderwaterbeelden te zien. De installatie wordt aangepast aan de onverwachte inbreng van de participanten, een work in progress.

Dat Wat Blijft borduurwerk

Wij hopen Weertenaren enthousiast te maken om (een deel van) hun eigen geschiedenis en herinneringen met Monique Broekman, het museum en anderen te delen. Voor Weert is het creëren van verbinding door middel van door het museum geïnitieerde projecten en het eigenaarschap van deelnemers hierin, nieuw. Met Dat Wat Blijft geeft Museum W bij haar opening een eerste signaal af over deze manier van werken in de toekomst.

Uitnodiging om mee te reizen

Pien Smeets woont nabij de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch en studeert Muziektheater Klassiek aan het conservatorium van Tilburg waar zij wordt opgeleid tot operazangeres. Pien zingt hier in het lege ruim van het binnenvaartschip De Oostenwind het lied L'invitation au Voyage; een tekst van Charles Baudelaire op muziek van Henri Duparc.

Reis ook met ons mee, door uw verhalen of objecten aan ons door te geven, door straks in oktober de expositie in het binnenvaartschip te bezoeken en/of ons digitaal te blijven volgen. Net zoals het project zelf, zal ook deze pagina over Dat Wat Blijft zal steeds verder groeien met informatie, filmpjes en mooie vondsten. Hieronder een impressie van Dat Wat Blijft in Den Bosch.

 


Meer over het kanaal

De Zuid-Willemsvaart werd in 1822 gegraven in opdracht van Koning Willem I (‘de kanalenkoning’). In 2022 bestaat het kanaal dus 200 jaar; in al deze eeuwen is het een belangrijke verbindende factor geweest tussen mensen, bedrijven, steden, verleden en heden. Ook voor de industriële ontwikkeling van Weert en betrokken bewoners is de Zuid-Willemsvaart van groot belang geweest.
Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart in een notendop? Klik hier. Dat Wat Blijft
is een multidisciplinair kunstproject van beeldend kunstenaar Monique Broekman, in samenwerking met gastcurator en kunsthistoricus Alexandra van Dongen, filmer Esgo Klein, meubelmaker en tentoonstellingsbouwer Jan van Hees en productieleider Heleen Moors. Stichting Puckworks is opdrachtgever van Dat Wat Blijft. In Weert wordt samengewerkt met Museum W. 

Het meerjarige Dat wat Blijft is een kunstproject in beweging. Het richt zich op het gehele 122 km lange kanaal dat de 7 deelnemende steden in Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië, bewoners en ondernemers, erfgoed en beeldende kunst aan elkaar verbindt. In het perspectief van het 200-jarige bestaan van het kanaal worden immaterieel en materieel erfgoed, kunst en kanaalverhalen tegen het licht gehouden in een onderzoek naar de betekenis van het kanaal. Methoden als oral history en story telling worden gebruikt om kleine en persoonlijke verhalen met elkaar te verbinden tot één grote, gezamenlijke geschiedenis. Er is een belangrijke rol voor het onverwachte (serendipiteit), de inbreng van de participanten gedurende de tocht.
De workshops van Dat Wat Blijft gaan uit van ambachtelijkheid, leren zelf maken; naast kennisoverdracht en verbinden, is ook vertraging, een aandachtige houding en inzoomen op het moment hier een doel.
Alle resultaten worden ontsloten in een mobiele, groeiende tentoonstelling op een binnenvaartschip. Kunst heeft in dit project de functie om betekenis zichtbaar te maken en daarmee te ontsluiten voor een breed publiek. De waardevolle vracht blijft zich ontwikkelen in de tocht langs het kanaal met het jubileumjaar 2022 als passend slot.
Dat Wat Blijft startte in het centrum van Den Bosch met een pilotproject dat resulteerde in een tentoonstelling op het schip De Vertrouwen in 2019. Deze eerste collectie wordt mee genomen op de verdere reis over het kanaal richting België. De overige steden die nog zullen worden aangedaan, nu met het schip De Oostenwind, zijn: Veghel, Helmond, Maastricht, Weert, Maasmechelen en Luik. In 2022 vindt een eindmanifestatie plaats waarin de resultaten van alle projecten uit alle deelnemende steden te zien zullen zijn.