Middeleeuws getijdenboek

Anoniem, Middeleeuws getijdenboek

Anoniem (Noordelijke Nederlanden)
Middeleeuws getijdenboek 15e eeuw
perkament, 16 x 12,5 x 5,5 cm
verwerving: bruikleen orde minderbroeders franciscanen Nederland
inventarisnummer: 009753

Anoniem, Middeleeuws getijdenboek