Satijn in Museum W

Opdracht fotografe Satijn Panyigay

In 2020 gaf Museum W de jonge Nederlands-Hongaarse fotografe Satijn Panyigay (1988) de opdracht het lege museumpand te fotograferen, vlak voor de verbouwing van start ging.

Panyigay legt in haar manier van fotograferen sporen vast die door het leven worden achtergelaten, voordat ze worden uitgewist door de tijd. Zo maakte ze in 2011 een serie foto’s in huizen van recentelijk overleden mensen terwijl de kamers werden ontruimd. En in 2018 registreerde ze een door brand aangetaste woonkamer van een jonge kunstverzamelaar en zijn vriendin. Op een onovertroffen manier weet ze de ‘ziel’ van een leeg gebouw of interieur en de “nagloed van hun geschiedenis” in haar fotografie te vangen. 

Schoonheid, leegte en reflectie
Het werk van Panyigay is sober en helder van opbouw. Tegelijkertijd zijn de foto’s vaak melancholisch van aard en laten ze nadrukkelijk de schoonheid van leegte, vergankelijkheid en verval zien. Met haar specifieke aandacht voor licht en schaduwwerking in de verlaten gebouwen, creëert Panyigay vaak een wat mystieke sfeer. Het eindresultaat maakt niet zozeer sterke emoties los bij de kijker, maar roept eerder een gevoel van rust en bezinning op. De kleinste details zijn van belang in het beeld, zoals een stopcontact, de nietjes in de wand, een achtergebleven sticker of een vlek. In al hun schijnbare onbeduidendheid maken ze overtuigend deel uit van het verhaal.
Uit alles spreekt een bijzondere concentratie en aandacht voor de ambachtelijkheid van het fotografievak. Satijn Panyigay werkt niet digitaal. Het is juist het langzame proces van werken met film en de sfeer van het analoge beeld dat haar boeit en dat voor haar werk belangrijk is.

Satijn Panyigay aan het werk in het lege Museum W

Twilight Zone
De opdracht van Museum W resulteerde in acht foto’s, Twilight Zone (Museum W), die tezamen een uniek fotografisch document vormen van een pand dat geworteld is in de geschiedenis van Weert. Met deze serie wordt een nieuw en poëtisch verhaal over het museumgebouw aan de collectie toegevoegd. 
Twilight Zone (Museum W) maakt deel uit van een veel groter project waarmee Satijn Panyigay de eigenheid van lege expositieruimten in Nederlandse musea vastlegt. Tijdens een verbouwing, zoals in het tijdelijk gesloten Van Bommel van Dam in Venlo en Boijmans van Beuningen Rotterdam, of in het Kröller-Müller Museum waar ze tijdens die korte, lege momenten tussen tentoonstellingen in fotografeerde.  
"Een van de redenen waarom Panyigay voor musea kiest, is vanwege hun intrinsieke neutraliteit, hun anonimiteit. Elke tentoonstelling moet een ander verhaal overbrengen, daarom dient een tentoonstellingsruimte onpersoonlijk, bijna klinisch te zijn. Panyigay betreedt deze onbewoonde ruimtes, die vrij zijn van beladen gevoelens of menselijke geschiedenissen, en toont ze vervolgens aan het oog van de kijker om in rond te dwalen en om een innerlijke wereld te ontdekken."

Museum W is er trots op met dit veelbelovend talent te hebben samengewerkt en wij zijn in onze nopjes met het eindresultaat. Hieronder zijn de acht foto's uit de opdracht te zien.
In samenwerking met Satijn Panyigay presenteert Museum W bij de heropening een mooie selectie van haar foto's uit de afgelopen jaren in de Raadzaal.


Satijn Panyigay

01 2020


Satijn Panyigay

02 2020


Satijn Panyigay

03 2020


Satijn Panyigay

04 2020


Satijn Panyigay

05 2020


Satijn Panyigay

06 2020


Satijn Panyigay

07 2020


Satijn Panyigay

08 2020