Schenking vaandel

Op 11 november is het vaandel van de Rooms-katholieke vakbond van post- en telegraaf beambten Weert (1908) geschonken aan de collectie van Museum W.

Historische context met Weert

Het vaandel werd aangetroffen bij het opruimen van het ouderlijk huis van de heer Wil Peters in 2015. Het is vervolgens bewaard tot er een definitieve plaats aan het historische stuk kon worden gegeven. De herinrichting en opening van het museum waren voor dhr. en mevr. Peters reden om het vaandel aan het museum te doneren.

De vader van Dhr. W. Peters, J.G.A. Peters, was werkzaam als postmedewerker in Weert en werd in 1968 voorzitter van de opvolger van deze bond; de Ka(tholieke) B(ond van) O(verheidspersoneel). Als voorzitter heeft hij uiteindelijk persoonlijk het vaandel veiliggesteld. Hij overleed op 71-jarige leeftijd in 1996.

 

Vakmanschap uit Den Haag

Het vaandel bevindt zich in een uitstekende staat omdat het altijd zorgvuldig buiten het licht bewaard is. Het werd vervaardigd door de firma H.J. Lindeman  te Den Haag. Het ontwerpen en vervaardigen van vaandels vereisten vakmanschap. Tot in de vroege twintigste eeuw werden de borduurwerken uitgevoerd door mannen. De opleiding tot ‘borduurder’ duurde jaren. Het was een vak en daarom niet voor vrouwen bestemd. Vlaggen en vaandels werden vervaardigd in ateliers die zich op kerkmeubilair of paramenten (kerkelijk textiel) toelegden. In de loop van de twintigste eeuw nam de vraag naar nieuwe vaandels voor de vele nieuwe verenigingen toe, net toen vrouwen hun eerste schreden op de arbeidsmarkt deden. Voorbeelden van bekende kunstwerkplaatsen waren H.J. Lindeman in Den Haag, Gebr. Van Oven in Den Haag, Van Elten in Amsterdam, De vries in Amsterdam, Sint Maartenshuis in Utrecht, Van Diemen in Dordrecht, Van Os in Tilburg en Van de Wiel in Breda. In de jaren 1920 zien we dat  ‘vaandelfabrikant’ Van Diemen in Dordrecht meerdere meisjes en vrouwen in dienst had.


Archieffoto links: J.G.A. Peters staat in het midden, rechts het vaandel (privécollectie). Foto rechts: de heer en mevrouw Peters dragen persoonlijk het vaandel over aan Museum W.