Plattegrond kasteel Graven van Horne

Scholieren als archeologen aan de slag

Vanaf juli 2021 vond er archeologisch onderzoek plaats bij de voormalige voorbucht van kasteel Nijenborg aan de Biest in Weert. Een team van wetenschappers gaat aan de slag om de verborgen geschiedenis van deze plek naar de oppervlakte te halen. Een unieke en éénmalige  kans om met het educatieproject Graven naar de Graven leerlingen te betrekken bij deze bijzondere cultuurhistorie.

Voor de zomervakantie 2021 zijn ruim 950 leerlingen al druk bezig geweest zich voor te bereiden. De start van het erfgoedproject vond namelijk plaats op school. Hier maakten de leerlingen via een film kennis met archeoloog Frans.  Samen met zijn pientere dochter Guusje roept hij de hulp in van de basisschoolleerlingen. Deze ontvangen een werkmap en maken vervolgens een graafplan dat ze uiteindelijk presenteren aan ‘hulp-archeologen’ bij hun bezoek aan de opgravingen.

Educatieproject Graven naar de Graven_Frans & Guusje

Na de zomer ging het project verder en volgden de leerlingen de opbrengst van de opgravingen. Ook wordt er de vraag gesteld wat er gebeurt met alle spullen die zijn opgegraven. Ze denken na over de waarde van bewaren; wat is van onze tijd de moeite waard om te bewaren? De afsluiting van het Graven naar Graven project vindt plaats in mei en juni 2022 plaats met een bezoek aan het geheel vernieuwde Museum W.

Het project is in het leven geroepen door het samenwerkingsverband culturele organisaties RICK, Munttheater en Museum W onder de vlag van Ku+Cu, in nauwe samenwerking met de scholen, projectleider en archeoloog Fokko Kortlang en de Erfgoedgemeenschap Weert.
Het educatief ontwerpbureau Beam it Up uit Eindhoven schreef het aansprekende educatiemateriaal en produceert de films voor de scholen. Twee acteurs in de rol van hulp-archeologen ontvangen en begeleiden de leerlingen bij hun bezoek aan de opgravingen.


Saneringswerkzaamheden Voorhof
De voorburcht, het verharde deel achter de kasteelpoort, moet worden gesaneerd. De bestaande verharding wordt weggehaald en samen met een laag grond daaronder afgevoerd. De werkzaamheden starten op maandag 14 juni. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in augustus afgerond. Om (zwaar) verkeer door de kasteelpoort te voorkomen wordt er een tijdelijke brug aangelegd over de gracht.

Archeologische opgravingen
Tegelijkertijd met de saneringswerkzaamheden wordt er gestart met een archeologisch onderzoek. Een team archeologen en bouwhistorici gaan onderzoek doen naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 is verwoest. Hierbij wordt met name onderzoek gedaan naar het vroegere muurwerk en de hoektorens, de inmiddels verdwenen gracht (met brug) die tussen de hoofdburcht en voorburcht heeft gelegen. Ook onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de voorburcht vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De opgravingen vinden in juli en augustus plaats. 

 Oude plattegrond kasteel Graven van Horne