The Street & Modern Life

Hans Eijkelboom (1949, Arnhem)
The Street & Modern Life, 2013-2014
video; duur 30 min
bruikleen kunstenaar

Ieder mens is uniek en denkt zich ook zo te uiten, terwijl de gekozen haardracht, kleding en andere versieringen dat vaak duidelijk niet zijn. Je kunt groepen individuen samenstellen, die behoren tot eenzelfde culturele of sociale groep en die een gelijksoortige kledingstijl volgen. 

Hans Eijkelboom legt dat met straatfotografie overduidelijk vast. Hij staat op straat en op één middag fotografeert hij op een plek mensen die dezelfde 'unieke' stijl blijken te hebben. Deze foto's heeft hij vervolgens samengevoegd tot een lang videowerk. 

Deze fotonotities, inmiddels een kleine 6.000 stuks, laten zien hoe moeilijk het is om binnen de kaders van de huidige consumptiemaatschappij onze behoefte aan eigenheid echt uniek vorm te geven.