Vaandel derde orde

Bijna iedere plaats kende eind 19e, begin 20e eeuw een afdeling van de zogenaamde derde orde binnen het klooster. Leden van een derde orde, ook wel tertiarissen genoemd, zijn niet-gewijde gelovigen, die leven volgens een zogenaamde "derde regel". Maar ook niet-kloosterlingen, de zogenaamde leken, kunnen lid van een derde orde zijn.

De lekenbeweging werd door Franciscus van Assisi gesticht om gelovigen op te kunnen nemen die wel in de geest van Franciscus wilden leven, maar niet in een klooster wilden treden. Sommigen van hen hebben een baan, een eigen huis en gezin. Over het algemeen leggen seculiere leden geen kloostergeloften af.
De bloeitijd van deze kerkelijke verenigingen lag in de eerste helft van de 20e eeuw. Derde-ordeverenigingen waren een belangrijk steunpunt voor katholieken in de verzuilde stedelijke samenleving. Meestal waren er onderafdelingen voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes, vaak geleid door franciscanen. Activiteiten bestonden uit gezamenlijke missen, bedevaarten, retraites en ontspanning. 

Meestal staat de plaats van vestiging op het vaandel aangegeven, maar dat is bij dit exemplaar niet het geval.

Vaandel van de derde orde

Anoniem
Vaandel van de derde orde datum onbekend
fluweel, gouddraad, goudband en zijde,  .. x .. cm
verwerving: schenking Klooster Wittem
inventarisnummer: 16104