historische foto

Vaandels in de Paterskerk

In de tentoonstelling Vaandels & Weert zijn recent gemaakte Weerter vaandels te zien, aangevuld met historische exemplaren uit de collectie van Museum W. Op uitnodiging van Museum W hebben verenigingen, clubs, vriendengroepen en andere gezelschappen een nieuw verenigingsvaandel gemaakt. De bonte verzameling vaandels wordt van 23 maart tot en met 6 april tentoongesteld in de Paterskerk in Weert.

 BEKIJK HIER DE TOUR LANGS ALLE VAANDELS

Weert heeft een rijk verenigingsleven: schutterijen, sportclubs, muziekverenigingen en nog vele anderen geven de stad kleur en vormen de ruggengraat van de samenleving. Vanaf de negentiende eeuw zijn vaandels een belangrijk uithangbord voor deze verenigingen, ze laten hiermee trots zien wie ze zijn. Een vaandel symboliseert een onderlinge verbondenheid: Wie ben je? En waar sta je voor?

In de tentoonstelling worden verleden en heden met elkaar verbonden. De historische vaandels geven een indruk van de rijke geschiedenis van de stad. Vakbonden, fanfares en katholieke verenigingen lieten zeer fraaie en veelal kostbare vaandels maken. De nieuwe vaandels laten het hedendaagse verenigingsleven zien. Er wordt een veelkleurige verzameling vaandels van uiteenlopende deelnemers getoond: een zangkoor, carnavalsverenigingen, een operavereniging, schoolklassen en er is zelfs een ambtenarenvaandel te bewonderen. 

Ter afsluiting van de tentoonstelling wordt op zondagmiddag 7 april om 14 uur een vaandeloptocht georganiseerd door het centrum van Weert. Alle deelnemende verenigingen tonen hun vaandels aan het publiek. De optocht loopt vanaf de Paterskerk via het stadspark naar Museum W.

Tentoonstellingsmaker Haiko Sleumer over Vaandels & Weert.

Tentoonstelling Vaandels & Weert

  • Wanneer: van 23 maart t/m 6 april
  • Locatie: Paterskerk Biest 43, Weert
  • Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13:00 tot 16:00 uur
  • Gratis toegang