Wat zit er in onze collectie?

Museum W is een huis vol verhalen die hun oorsprong vinden in de rijk geschakeerde collectie. Het kloppend hart van de collectie heeft door zijn historische oorsprong twee gezichten: regionaal en religieus.

Zo hebben wij materieel erfgoed van de Nederlandse Orde der Minderbroeders Franciscanen in Nederland, bestaande uit kunstschatten en gebruiksvoorwerpen. Erfgoed uit Weert en de regio, van archeologie tot moderne kunst. Een kleine collectie hedendaagse kunst die vooral in de jaren negentig is verzameld en tot slot de omvangrijke ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser. Deze collectie documenteert de werkwijze van een belangrijk Weerter edelsmidsatelier voor met name religieus vaatwerk tussen 1838 en 2018. 

Dat maakt ons een typisch stadsmuseum wellicht, met veelzijdige deelcollecties die soms ook een natuurlijke overlap hebben. De collectie Esser bijvoorbeeld valt zowel onder regionale geschiedenis als religieuze kunst. De band met de Minderbroeders is nauw verweven met de geschiedenis van Weert zelf: al ruim 600 jaar staat hier een Franciscaans klooster dat van oorsprong een kasteel was en in 1461 door Graaf Jacob van Horne aan de Franciscaner monniken werd geschonken. De kleine collectie hedendaagse kunst tot slot, rust op twee pijlers: enerzijds kunstenaars die in hun werk thema’s verwerken die te maken hebben met spiritualiteit, religie of zingeving. Anderzijds kunstenaars met Limburgse en/of Weertse wortels.

BEKIJK DE COLLECTIE EN DE VERHALEN


In het vernieuwde museum biedt Museum W de bezoeker de gelegenheid om een cultuurhistorische route af te leggen langs de belangrijkste levensthema’s waarmee ieder mens, ongeacht wie hij/zij is of waar hij/zij vandaan komt, mee te maken heeft of krijgt. Per thema worden verschillende collectiestukken getoond die het thema toelichten, ondersteunen en/of verder uitwerken. De verschillende deelcollecties leveren ‘het materiaal’ waarmee spannende combinaties ontstaan. 
Naast het bieden van inzicht en perspectief, vormt een reflectieve insteek een belangrijk aspect van de collectiepresentatie. Museum W heeft geen antwoorden, maar vraagt je wel – als je dit wilt – te reflecteren op je eigen mening, idee en positie naar aanleiding van de levensthema’s. 
Daarmee heeft het museum alles in huis om op betekenisvolle wijze invulling te geven aan haar centrale, relevante en actuele thema’s: identiteit en zingeving.