Wat zit er in onze collectie?

Museum W is het gemeentelijke museum van Weert. Het museum is de afgelopen 3 jaar gesloten geweest in verband met een ingrijpende verbouwing, restauratie en herinrichting. Deze periode is ook gebruikt om de inhoudelijke visie te herijken en zo het museum klaar te maken voor de toekomst. Inmiddels zijn de deuren sinds 3 mei weer voor het publiek geopend. 

Museum W is een huis vol verhalen die hun oorsprong vinden in de rijk geschakeerde collectie. Het kloppend hart van de collectie heeft door zijn historische oorsprong twee gezichten: regionaal en religieus. Zo hebben wij materieel erfgoed van de Nederlandse Orde der Minderbroeders Franciscanen in Nederland, bestaande uit kunstschatten en gebruiksvoorwerpen; erfgoed uit Weert en de regio van archeologie tot moderne kunst; een kleine collectie hedendaagse kunst verzameld met name in de jaren negentig en tot slot de omvangrijke ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser. De collectie Esser documenteert de werkwijze van een belangrijk Weerter edelsmidsatelier voor met name religieus vaatwerk tussen 1838 en 1970. 

Dat maakt ons een typisch stadsmuseum wellicht, met veelzijdige deelcollecties die soms ook een natuurlijke overlap hebben. De collectie Esser bijvoorbeeld valt zowel onder regionale geschiedenis als religieuze kunst. De band met de Minderbroeders is nauw verweven met de geschiedenis van Weert zelf: al ruim 600 jaar staat hier een Franciscaans klooster dat van oorsprong een kasteel was en in 1461 door Graaf Jacob van Horne aan de Franciscaner monniken werd geschonken. De kleine collectie hedendaagse kunst tot slot, rust op twee pijlers: enerzijds kunstenaars die in hun werk thema’s verwerken die te maken hebben met spiritualiteit, religie of zingeving. Anderzijds kunstenaars met Limburgse en/of Weertse wortels.


Zolang de database van onze collectie nog in wording is, kun je alvast leuke verhalen lezen over heel diverse collectiestukken via onderstaande link. Ook is het de moeite waard wat rond te kijken in de online exposities. 

 Ik ben benieuwd


In het vernieuwde museum biedt Museum W de bezoeker de gelegenheid om een cultuurhistorische route af te leggen langs de belangrijkste levensthema’s waarmee ieder mens, ongeacht wie hij/zij is of waar hij/zij vandaan komt, mee te maken heeft of krijgt. Per thema worden verschillende collectiestukken getoond die het thema toelichten, ondersteunen en/of verder uitwerken. De verschillende deelcollecties leveren ‘het materiaal’ waarmee spannende combinaties ontstaan. 
Naast het bieden van inzicht en perspectief, vormt een reflectieve insteek een belangrijk aspect van de collectiepresentatie. Museum W heeft geen antwoorden, maar vraagt je wel – als je dit wilt – te reflecteren op je eigen mening, idee en positie naar aanleiding van de levensthema’s. 
Daarmee heeft het museum alles in huis om op betekenisvolle wijze invulling te geven aan haar centrale, relevante en actuele thema’s: identiteit en zingeving.


 Ik ben nieuwsgierig naar het pand

 Vertel me alles over de nieuwe gevel

 

Visualisatie Maurice Mentjens
Collectiepresentatie
Lees meer