Felix van Cantalice

Dit ovale schilderij van de Italiaanse lekenbroeder Felix van Cantalice (1515-1587) heeft zijn pendant in het gelijkvormige schilderij van Fidelis van Sigmaringen.
Waarschijnlijk zijn beide schilderijen van de kapucijner heiligen in Duitsland geschilderd rond 1750. Hoe het klooster de werken heeft verworven, is helaas niet bekend, net zo min als we de naam van de maker weten. Beide schilderijen hingen in de oude refter [de eetzaal] van het klooster. 

Felix van Cantalice wordt geboren op 18 mei 1515 in het Italiaanse Cantalice. Hij groeit op in een eenvoudig boerengezin en werkt gedurende zijn jeugd als schaapherder en boerenknecht op het land. Hij houdt van het eenzame, beschouwende bestaan en ontwikkelt de gewoonte om te bidden terwijl hij werkt. Op 28-jarige leeftijd treedt hij in als lekenbroeder bij de kapucijnenorde in het nabijgelegen Anticoli. Daar valt hij op vanwege zijn nederigheid en vroomheid.
In 1549 wordt hij naar Rome gestuurd, waar hij de rest van zijn leven zal blijven. Het klooster stelt hem officieel aan als bedelmonnik om in het levensonderhoud van zijn medebroeders te voorzien. Overdag bedelt en predikt hij blootsvoets op straat en helpt de armen - zijn bedelzak zou net zo bodemloos zijn als zijn hart - en ’s nachts bezoekt hij het ziekenhuis om de zieken en stervenden bij te staan. Het verhaal gaat dat hij de gave had mensen te genezen en dode kinderen tot leven te wekken.
Ondanks dat Felix analfabeet is en weinig scholing heeft, weet hij door zijn vriendschappen met geleerde mannen religieuze kennis te vergaren. Op zijn beurt kan hij dan ook weer anderen adviseren en zelfs theologen raadplegen hem.
Felix is enorm gesteld op kinderen en adoreert de Heilige Maria tot wie hij regelmatig bidt. Zo vurig, dat hij soms in extase raakt. In een visioen zou hij Maria hebben gezien die hem het Jezuskind in de armen legt.
Op 30 april 1587 wordt hij ziek, ruim twee weken later sterft hij. Onmiddellijk na zijn dood wordt hij door de bevolking van Rome als heilige aangeroepen. In 1712 wordt Felix van Cantalice heilig verklaard.

Op dit schilderij wordt Felix afgebeeld met zijn bedelzak en — als verwijzing naar zijn visioen — met Maria en kind. De lelies zouden kunnen verwijzen naar de reinheid en ongehuwde levensstaat van Felix.

Felix van Cantalice

Anoniem
Felix van Cantalice datum onbekend
olieverf op linnen, 119 x 88 cm
verwerving: schenking Klooster Wittem
inventarisnummer: 16102.2