Team

Organisatie en team

Wie we zijn en wat we doen

VISIE EN MISSIE

Museum W is een huis vol verhalen, met als fundament de rijke regionale en religieuze collectie en de waardevolle kennis daarover. Kernbegrippen zijn identiteit en zingeving; het museum toont hoe de mens in verleden en heden uiting geeft aan tijdloze menselijke levensthema’s. 
Visie en missie document

Museum W maakt deel uit van de gemeentelijke organisatie. Met het vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening wordt ook de jaarrekening van het museum vastgesteld. De jaarrekening van de gemeente vind je via deze link. In de toekomst wordt hier ook het jaarverslag van Museum W gepubliceerd. 

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN?

Museum W wil een plek zijn waar de menselijke maat centraal staat. Een museum waar alles draait om de bezoeker, de partner, de gast. Het museum is onderdeel van het stedelijk weefsel. De geschiedenis van Weert is er beleefbaar.  Museum W toont, zonder oordeel, aan de hand van levensthema’s wat een mens tot mens maakt. Het museum neemt je bij de hand en laat jou, als bezoeker, ontdekken hoe jij als mens, maar ook de mensheid als geheel, wordt gevormd en geleefd. Je ontdekt wat — bewust of onbewust — op jou van invloed is, wat je vormt, tijdens je levenspad van wieg tot graf. 
Museum W wil contact maken via tentoonstellingen binnen en buiten de muren, met educatieve projecten en samenwerkingsverbanden. 
Wie Museum W heeft bezocht,  voelt zich geïnformeerd, gesterkt, getroost, geïnspireerd. Begrijpt de wereld beter, weet meer van Weert, heeft zichzelf wat beter leren kennen. 
Museum W verwelkomt, inspireert, informeert, maakt nieuwsgierig, vertelt, verleidt, verbaast, emotioneert, toont, triggert, viert, luistert, schittert, overbrugt, flirt, vraagt, daagt uit, fluistert, bruist, omarmt, verbindt, bekent, verwart en duidt. 

ONZE KERNWAARDEN

 • menselijke maat
 • gastvrij zijn
 • kwaliteit nastreven
 • inspireren en leren
 • toegankelijk zijn
 • oog voor schoonheid

Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan ons handelen als museale organisatie en als individuele medewerkers.  Museum W maakt onderdeel uit van de afdeling OCSW van de Gemeente Weert. 

WIE ZIJN WIJ

 • Bernard Ellenbroek Kwartiermaker
 • John van Cauteren Conservator
 • Patricia van der Lugt Curator
 • Wendy Linders Marketing & Communicatie
 • Anja Coolen Administratief & Secretarieel
 • Mijke Harst - van den Berg Collectieregistratie
 • Nelleke Bongers Collectieregistratie
 • Margot Leerink Projectmedewerker herinrichting

Daarnaast wordt Museum W ook ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Museum W zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het museum. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar museumw@weert.nl.