Team

Organisatie en team

Wie we zijn en wat we doen

VISIE EN MISSIE

Museum W is een huis vol verhalen, met als fundament de rijke regionale en religieuze collectie en de waardevolle kennis daarover. Kernbegrippen zijn identiteit en zingeving; het museum toont hoe de mens in verleden en heden uiting geeft aan tijdloze menselijke levensthema’s. 

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN?

Museum W wil een plek zijn waar de menselijke maat centraal staat. Een museum waar alles draait om de bezoeker, de partner, de gast. Het museum is onderdeel van het stedelijk weefsel. De geschiedenis van Weert is er beleefbaar.  Museum W toont, zonder oordeel, aan de hand van levensthema’s wat een mens tot mens maakt. Het museum neemt je bij de hand en laat jou, als bezoeker, ontdekken hoe jij als mens, maar ook de mensheid als geheel, wordt gevormd en geleefd. Je ontdekt wat — bewust of onbewust — op jou van invloed is, wat je vormt, tijdens je levenspad van wieg tot graf. 
Museum W wil contact maken via tentoonstellingen binnen en buiten de muren, met educatieve projecten en samenwerkingsverbanden. 
Wie Museum W heeft bezocht,  voelt zich geïnformeerd, gesterkt, getroost, geïnspireerd. Begrijpt de wereld beter, weet meer van Weert, heeft zichzelf wat beter leren kennen. 
Museum W verwelkomt, inspireert, informeert, maakt nieuwsgierig, vertelt, verleidt, verbaast, emotioneert, toont, triggert, viert, luistert, schittert, overbrugt, flirt, vraagt, daagt uit, fluistert, bruist, omarmt, verbindt, bekent, verwart en duidt. 

ONZE KERNWAARDEN

 • menselijke maat
 • gastvrij zijn
 • kwaliteit nastreven
 • inspireren en leren
 • toegankelijk zijn
 • oog voor schoonheid

Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan ons handelen als museale organisatie en als individuele medewerkers. 

WIE ZIJN WIJ

 • Bernard Ellenbroek Kwartiermaker
 • John van Cauteren Conservator
 • Patricia van der Lugt Curator
 • Wendy Linders Marketing & Communicatie
 • Patricia Pisters Educatie
 • Mijke Harst - van den Berg Collectieregistratie
 • Nelleke Bongers Collectieregistratie
 • Charlotte Fijen Projectmedewerker herinrichting 

Daarnaast wordt Museum W ook ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.
Museum W is altijd op zoek naar enthousiaste en gastvrije vrijwilligers voor het museum. Heb je interesse of wil je meer informatie?

 Stuur ons een mailtje

 Of lees hier nog wat verder

Museum W maakt deel uit van de gemeentelijke organisatie. Met het vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening wordt ook de jaarrekening van het museum vastgesteld.
In de toekomst worden hier ook de jaarverslagen van Museum W gepubliceerd.